медни тръби за парно

Тръба PE-RT многослойна, Ø16 x 2mm, 70°C, 6 bar, 480m. Медна тръба твърда Ø 22 mm, 0.7 mm. Гъвкава неръждаема тръба за отопление F20-G-316 DN16. Във Велико Търново авария по топлопреносната мрежа остави абонатите на местната топлофикация без централно парно отопление и топла вода. Телевизионният канал TV2/Bornholm показа за пръв път видео с щетите от … Продължение